Skip to main content

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:59 CET

Sigma växer i en god marknad
· Omsättningen för helåret ökade med 14 % till 1 223 mkr (1 076).
· Rörelseresultatet ökade med 13,2 % till 97,3 mkr (86,0). Rörelsemarginalen var 8,0 (8,0).
· Omsättningen under fjärde kvartalet ökade med 17 % till 344 mkr (295) och rörelseresultatet ökade med 30 % till 32,7 (25,2).
· Resultat efter finansiella poster var 93,3 mkr (83,8) och efter skatt 60,7 mkr (56,6). Resultat per aktie uppgick till 0,71 kr (0,67).
· Sigma/Kudos blir världsledare i viktigt segment med god lönsamhet
· Cirka 1 250 anställda i inledningen av 2007 mot mindre än 900 vid föregående årsskifte.
· För 2007 förväntas en väsentligt högre omsättning och resultat.

För ytterligare information kontakta:
Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 15 28,
e-post: sune.nilsson@sigma.se
eller Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 22 02,
e-post: lars.sundqvist@sigma.se

Sigma - en av Sveriges ledande IT-konsulter
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Ungern, USA, Kina och Ukraina.