Skip to main content

Bool är SharePoint partner åt PolyPeptide

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 13:49 CET

Bool har fått uppdraget att bistå PolyPeptide i utveckling och underhåll av sina SharePoint applikationer. I uppdraget ingår också att utföra en genomlysning av befintliga lösningar och ge PolyPeptide en översikt över SharePoint-farmens tillämpningar, status och hälsa samt ge rekommendationer till fortsatt utveckling.

Bool har tagit fram en komplett rapport som steg för steg går igenom Polypeptides topologi, installation, konfiguration, backup samt paketering av deras portal. Rapporten gör det enkelt för PolyPeptide att få en överskådlig blick om status på deras SharePoint-farm. Genom sin erfarenhet av governance av liknande SharePoint-plattformar i större multinationella organisationer har Bool kunnat belysa såväl styrkor som svagheter samt presenterat metoder för kvalitativ och långsiktig drift och förvaltning.
 
PolyPeptide använder även Microsoft PowerPivot för att utföra avancerade dataanalyser som Business Intelligence. Bool har hjälpt till att koppla samman PowerPivot och SharePoint för att få in information från datakuber i PowerPivot till SharePoint.

Bool är ett konsultbolag i Lund som är helt specialiserat på design och konstruktion av webbportaler, främst baserade på Microsoft SharePoint. Sedan starten 2008 har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vi har genomfört en lång rad projekt där vi hjälpt våra kunder att förenkla informationshantering, samarbete och kommunikation.