Skip to main content

Bool bygger globalt intranät till Envac på SharePoint 2013

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2013 11:46 CET

Bool har fått uppdraget att leverera ett nytt globalt intranät till Envac baserat på SharePoint 2013. Intranätet ska vara en gemensam informationskanal på global och regional nivå samt ett stöd för aktivt samarbete och kunskapsutbyte mellan regioner.

Det nya intranätet kommer ersätta Envacs tidigare intranät baserat på ett äldre CMS. Valet av plattform föll på Bools portalplattform, Core, eftersom det erbjuder den funktionalitet dagens användare förväntar sig av ett modernt IT-baserat arbetsverktyg.

Bool SharePoint Core är en portalprodukt som baserats på Bools mångåriga erfarenhet av att leverera intranät åt såväl små som stora, internationella, organisationer. Core återanvänder teknik och nyttjar de koncept som är resultatet av en samlad erfarenhet från Bools många tidigare genomförda förstudier, användartester och levererade intranätprojekt, vilket ger ett mycket tryggt projektupplägg.

Effekter av nya intranätet

- Ökat samarbete och kunskapsöverföring
- Starkare företagskultur
- Förbättrad struktur för policys, direktiv, riktlinjer och information
- Förbättrad sökfunktion
- Stöd för verksamhetsledare
- Sammanfoga och motivera personalen

Det nya intranätet kommer att ge Envac ett användarvänligt, mobilanpassat, socialt och attraktivt verktyg som kommer att motivera och engagera personalen på ett positivt sätt.

Envac AB är ett svenskt företag inom Stena-sfären, med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering, och ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Envac uppfann sopsugen, d.v.s. vakuumteknik för avfallshantering, i början av 60-talet.
Idag finns systemet installerat över hela världen – i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering och har 38 kontor i 21 länder Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika och Australien.

Bool är ett konsultbolag i Lund som är helt specialiserat på design och konstruktion av webbportaler, främst baserade på Microsoft SharePoint. Sedan starten 2008 har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vi har genomfört en lång rad projekt där vi hjälpt våra kunder att förenkla informationshantering, samarbete och kommunikation.

Bifogade filer

Word-dokument