Skip to main content

Bool bygger nytt intranät för Skellefteå kommun

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 14:55 CET

Bool har efter upphandling skrivit avtal med Skellefteå kommun om att bygga ett nytt intranät, på SharePoint 2010. Projektet kommer att starta i början av 2012 och lansering är planerad till sommaren.

Intranätet kommer byggas på SharePoint 2010 och ha fokus på sociala samt personifierade funktioner.  SharePoint 2010 är en stabil, flexibel och kraftfull plattform som Skellefteå kommun kommer att kunna använda, och bygga vidare på en lång tid framöver.

Intranätet kommer att vara uppbyggt utifrån individen, hennes kollegor och deras roll i organisationen. ”Upplevelsen ska vara att de arbetsuppgifter jag använder datorn till gör jag på intranätet! Just möjligheten att enkelt interagera med kollegor och hitta kompetens ser jag som mycket värdefull för oss.” säger Anette Lundberg, Projektansvarig Skellefteå kommun.

När du kommer in på intranätet möts du av din personliga startsida där du får de senaste nyheterna från Skellefteå kommun. Du får snabbt en överblick av vad dina kollegor har gjort genom ett socialt flöde liknande Facebooks ”wall”. Har det hänt någonting inom organisationen som du är intresserad av så meddelar intranätet dig genom att det dyker upp en enkel notis på din startsida. Du har även redan på startsidan översikt över dina grupper, länkar, uppgifter samt de program du utnyttjar. Informationen ska leta upp dig – inte tvärtom.

Skellefteå kommuns nya intranät suddar ut gränserna!
”Det vi skapar med ett personligt intranät är samarbete och struktur. Vi vill att användarna ska tycka att det är roligt att använda intranätet. Vi vill uppmuntra till nätverkande och kunskapsspridning också över de interna gränserna. Vi är övertygade om att det gör att organisationen blir starkare och uppgifterna löses effektivare!” säger Johan Jernström, Projektledare på Bool.

Bools produkt Social Activity Feedkommer att ge näring till intranätet. Där kan du, precis som på Facebook, uppdatera din status om vad du jobbar eller dela med dig av en länk, bild, ljud- eller videoklipp! I flödet ser du vad dina kollegor har delat med sig av, samt om någon har lagt till ett dokument, gått med i en grupp, lagt till en uppgift eller andra saker som hänt på intranätet. ”Facebookanvändare känner igen många av funktionerna och kommer kunna börja använda dem direkt. Det är ett jättebra verktyg för att dels sprida information och kunskap inom organisationen, men även för att få användarna att tycka det är intressant att besöka intranätet frekvent” säger Martin Nilsson, CTO på Bool.

Skellefteå kommun är idag unik när det gäller kundtjänst och användandet av sociala medier externt. Detta är något vi kommer ta fasta på, och lyfta in i intranätet, där vi helt enkelt kommer underlätta för alla medarbetare att veta vad som skrivs om Skellefteå kommun i digitala media.

Följ arbetet på blogg.skelleftea.se/intranatet

Bool är ett konsultbolag i Lund som är helt specialiserat på design och konstruktion av webbportaler, främst baserade på Microsoft SharePoint. Sedan starten 2008 har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vi har genomfört en lång rad projekt där vi hjälpt våra kunder att förenkla informationshantering, samarbete och kommunikation.