Skip to main content

Bool i pro bono-samarbete med Läkare Utan Gränser

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2013 10:18 CEST

Bool har genom studentprojektkursen Demola, initierat av Mobile Heights, hjälpt en projektgrupp att ta fram en kommunikationsplattform baserad på SharePoint 2013.

Under våren och sommaren har en första pilot av Demola genomförts på Lunds Universitet. En av projektgrupperna har tagit fram ett koncept för en intern kommunikationsplattform till Innovationsprojektet inom Läkare Utan Gränser (MSF-Sweden).

Läkare Utan Gränser var i behov att en intern plattform där man kunde hitta och samla information om olika frågor. Organisationen får ofta ny personal som enkelt behöver kunna få rätt information i rätt ordning. Därför hjälpte projektgruppen att som första steg ta fram en proof-of-concept på en SharePoint 2013 portal med såkallad anpassad uppgiftslista. Detta med hjälp av Bool gruppens utveklingsmiljö och plattform.  

Bool har även under projektets gång bistått med miljöer för utveckling av SharePoint 2013 portalen, samt medverkat på ett antal workshops och gett gruppen löpande feedback under arbetets gång.


Demola
Demola är en projektkurs som sammanför akademin, företag och den offentliga sektorn genom studenters innovationer. Studenter från samtliga discipliner vid Lunds Universitet får möjligheten att testa sina färdigheter i praktiken genom en verklig innovationsprocess.
Man kan kort beskriva Demola som: Ett tvärvetenskapligt projekt där studenter löser ett verkligt problem i en säker och trygg universitets miljö, samtidigt som de får akademiska meriter.

Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränser ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering. Läkare Utan Gränser bedriver projekt i över 70 länder runt om i världen. Under ett år skickar de ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med cirka 25 000 lokalt anställda bedriver de verksamhet i fält.

Bool är ett konsultbolag i Lund som är helt specialiserat på design och konstruktion av webbportaler, främst baserade på Microsoft SharePoint. Sedan starten 2008 har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vi har genomfört en lång rad projekt där vi hjälpt våra kunder att förenkla informationshantering, samarbete och kommunikation.