Skip to main content

Delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:07 CEST

Kraftigt ökande resultat!
• Omsättningen ökade med 32 % till 783 mkr (592).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 60,8 mkr (8,4) för årets första tre kvartal, motsvarande en marginal på 7,8 % (1,4).
• Marginalen i det tredje kvartalet uppgick till 7,3 % (4,7) med ett rörelseresultat på 16,5 mkr (9,3).
• Resultat efter finansiella poster var 58,5 mkr (5,0) och efter skatt 37,8 mkr (-6,0) för perioden, motsvarande ett resultat per aktie om 0,45 kr (-0,08).
• Kassaflödet uppgick till 59,2 mkr (27,4).
• Organisk omsättningstillväxt uppgick till cirka 17 %.
• Sigma förväntar under de närmaste kvartalen fortsatt goda resultat. Prognosen för 2005 kvarstår: Väsentlig ökning av omsättning och resultat.

För ytterligare information kontakta:
Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 15 28,
e-post: sune.nilsson@sigma.se
eller Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 22 02,
e-post: lars.sundqvist@sigma.se

Sigma AB (publ)
Lindholmspiren 9
417 56 Göteborg
info@sigma.se
Tel 031-335 67 00, Fax 031- 40 32 20


Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 900 medarbetare i Sverige och Danmark. Sigma är noterat bland Attract 40 på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se