Skip to main content

Flaggningsmeddelande - Sigma

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:42 CEST

Danir AB, som ägs av Sigmas ordförande Dan Olofsson med familj, har ställt ut köpoptioner i Sigma AB (publ) till dess ledning. Lösen av dessa köpoptioner har nu påkallats varvid Danir idag avyttrat 202.400 aktier i Sigma av serie B.

Efter transaktionen äger Danir 615.171 aktier av serie A och 23.454.828 aktier av serie B, motsvarande 28,0 procent av kapitalet och 31,1 procent av rösterna.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Anders Johnsson, VD Danir AB, tel 0703-791374