Skip to main content

ImagineCare och Sigma samarbetar – skapar digital vård i världsklass!

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2017 08:00 CEST

Mikael Bäckström, Co-Founder till ImagineCare och David Österlindh, Affärsområdeschef e-hälsa Sigma IT Consulting ser fram emot att tillsammans skapa digital vård i världsklass.

ImagineCare och Sigma IT Consulting inleder ett samarbete för att skapa ett starkt nordiskt initiativ för morgondagens vård. Genom detta samarbete kan kunder redan idag få tillgång till beprövade lösningar för digital vård i världsklass.

ImagineCares lösning, som bygger på ledande forskning kring beteendeförändring och medicinska riktlinjer, kombinerar automation och hemmätning med personlig kontakt och klinisk expertis. Lösningen har utvecklats och testats under ett antal år av det välrenommerade universitetssjukhuset Dartmouth-Hitchcock i New Hampshire, USA.

Samarbetet kommer ha huvudfokus på distansvård för personer med kroniska sjukdomar, en grupp som idag saknar digitala lösningar samtidigt som deras vård utgör cirka 80 procent av den årliga svenska vårdkostnaden.

– Hela sjukvården är i en stor förändring – vården går mot mer digital vård och mindre fysisk vård på ett sjukhus eller vårdcentral. Detta är ett måste för att hantera morgondagens vårdsituation där fler människor behöver vård, samtidigt som det är begränsat med resurser i form av kompetens och pengar. Vi är otroligt stolta över vårt samarbete med ImagineCare som kommer möjliggöra att vårdbehövande får en kraftigt ökad livskvalitet samtidigt som vi kan ge vårdgivarna en möjlighet till förbättrad interaktion och uppföljning av patienten. Det innebär att trycket för fysiska besök på sjukhus och vårdcentraler minskar kraftigt, säger David Österlindh, Affärsområdeschef e-hälsa, Sigma IT Consulting.

– Tillsammans med Sigma har vi den erfarenhet och kompetens som krävs inom digital vård för att kunna vara en långsiktig strategisk partner till de olika vårdaktörerna på den nordiska marknaden. Vi får en leveranskapacitet i världsklass där vi kan ge våra kunder tillgång till innovativa och öppna lösningar som är byggda med hänsyn tagen till nordisk sjukvård, nationella initiativ och skattefinansierad vård och omsorg, säger Mikael Bäckström, Co-Founder, ImagineCare.

Tillsammans verkar vi för en bättre morgondag och samarbetet möter även Sveriges möjligheter att leva upp till regeringens vision att bli världsledande inom e-hälsa till år 2025.

För mer information, kontakta:

Mikael Bäckström
Co-Founder ImagineCare
mikael.backstrom@imaginecare.com
Tel: +46 708 18 18 77
www.imaginecare.com

David Österlindh
Affärsområdeschef e-hälsa Sigma IT Consulting
david.osterlindh@sigma.se
Tel: +46 733 51 48 24

www.sigmaitc.se

Om Sigma

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 3 300 medarbetare i elva länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Om ImagineCare

ImagineCare erbjuder individanpassad distansvård för personer med kronisk sjukdom, där individen blir mindre bunden till fysiska vårdbesök och får mer kontroll över sin egen hälsa.

Tjänsten bygger på ledande forskning kring beteendeförändring och medicinska riktlinjer. Den ökar patientens engagemang och förbättrar vårdresultatet med sänkta vårdkostnader och förbättrad patientupplevelse som följd