Skip to main content

Mitt Liv och Sigma IT Consulting samverkar för ett inkluderande samhälle

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 10:17 CET

Mitt Liv har startat ett samarbete med Sigma IT Consulting. Samarbetet syftar till att öka mångfalden och hjälpa människor med utmaningar att hitta vägar in i arbetslivet och genom det vara med och bygga ett mer inkluderande samhälle. Sigma IT Consulting är ett IT och management bolag som finns på cirka 20 orter i Sverige och i ytterligare sex länder.

Mitt Liv erbjuder idag ett adept- och mentorprogram för högutbildad utländsk kompetens, samt ett partnerprogram till de företag och organisationer som vill fokusera på mångfald och vill hjälpa till att bygga broar i det svenska samhället.

Sigma IT Consulting kommer vara en del i Mitt Livs mentorprogram, Mitt Livs Chans. Det innebär att anställda kommer ha möjlighet att öka sin kunskap om mångfald och vidga sina perspektiv. Några kommer också att medverka som mentorer och stötta en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden. Sigma IT Consulting har valt att delta i årets mentorskapsprogram med 9 mentorer. Mentoruppdraget pågår från september 2016 till och med juni 2017.

— När människor med olika bakgrund och erfarenheter möts ökar både engagemanget och förståelsen för varandra. Därför är vi glada att kunna erbjuda våra medarbetare att ta del av dessa möten och kunna bidra med vår kompetens inom IT, karriärvägar och ledarskap. Att bli partner till Mitt Liv är ett viktigt steg i vår vision att skapa en bättre morgondag. Sigmas engagemang bottnar i vår värdegrund, där engagemang och handlingskraft är viktiga grundstenar, säger Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting.

— I dagsläget tar det 7-9 år för en akademiker med utländsk bakgrund att få ett arbete i Sverige som motsvarar sin utbildning. Vi på Mitt Liv är därför otroligt stolta och glada över förtroendet att påbörja ett samarbete med Sigma IT Consulting. Deras vilja och engagemang är goda förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt mångfaldsarbete. Detta är början på en resa där vi tillsammans skapar möjligheter till vägar in till arbetslivet, säger Sofia Appelgren, VD på Mitt Liv.

Fakta om Mitt Liv Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden genom mentorskap, utbildning, föreläsningar. Mitt Livs vision är ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Läs mer på www.mittliv.com.


Presskontakt

Mitt Liv — Sylvia Rezania, 0735-39 58 98, sylvia@mittliv.com

Sigma IT Consulting — Beatrice Silow, 0703 79 15 06, beatrice.silow@sigma.se

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 2 200 medarbetare i elva länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.