Skip to main content

Ny svensk standard för grön och hållbar IT

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 08:51 CEST

“Ledningssystem för hållbar IT” är Sveriges nya standard för grön och hållbar IT. Arbetet har pågått i fyra år under ledning Swedish Standards Institute och Sigma är ett av de företag och organisationer som varit med och tagit fram standarden. ”Vi hoppas att standarden ska hjälpa organisationer att bli mer hållbara genom våra råd och praktiska exempel,” säger Carl-Harald Andersson från Sigma IT & Management.

Syftet med den nya standarden är att uppmuntra och ta fram den enorma potential som finns för att förbättra miljöprestanda med hjälp av IT. Standarden är vägledande för hur verksamheter på ett systematiskt sätt, i sitt ledningssystem, kan arbeta med IT för att förbättra miljö och klimat. Den innehåller också goda exempel på hur IT kan användas som ett verktyg för att bli mer miljövänlig samt hur man kan minimera negativ miljöpåverkan från olika IT-system.

Rekommendationer och praktiska exempel visar vägen

Den nya standarden innehåller rekommendationer, men inga krav och är inte avsedd för certifierings-ändamål. Standarden är avsedd att användas av alla typer av organisationer, såväl de som ännu inte kommit igång med ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete som de som redan har ett miljöledningssystem enlig t.ex. ISO 14001.

Syftet med en svensk standard på området är att utifrån en samlad bred erfarenhet peka ut det arbetssätt som har störst förutsättningar att lyckas. Fokus ligger på just miljöfrågor men standarden tar även upp sociala frågor kopplat till IT. Standarden finns än så länge bara på svenska men en fortsättning med internationell förankring har initierats och intresset från andra länder är stort. För miljöcertifierade IT-tjänsteföretag, som Sigma, stödjer standarden arbetet med erbjudanden och leveransformer så att IT-tjänster kan bidra i kundernas miljöarbete.

”Vi är stolta över att fått vara med att ta fram denna verksamhetsorienterade IT-standard och även stolta över resultatet. Vi hoppas att standarden kan hjälpa både publika och privata organisationer att bli mer hållbara med hjälp av våra råd och praktiska exempel” säger Carl-Harald Andersson, som är Sigmas representant i den Tekniska Kommitté (SIS/TK550) som står bakom standarden.

Arbetet med standarden påbörjades redan under hösten 2010 på initiativ av ett tiotal organisationer under ledning av SIS (Swedish Standards Institute) och är nu efter ett omfattande remissarbete klar (SS 895400:2014).

För mer information och nerladdning av standarden klicka på följande länk: Hållbar IT

Har du frågor, kontakta:

Carl-Harald Andersson,
carl-harald.andersson@sigma.se
tel: 0705-353601


Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 1 700 medarbetare i elva länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.