Skip to main content

Rapport från Sigmas extra bolagsstämma den 14 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:37 CEST

Sigmas extra bolagsstämma den 14 augusti 2007 fastställde den försäljning som aviserats av dotterföretaget Berika AB till ID Intressenter AB. Stämmans beslut var enhälligt. Försäljningen underställdes beslut av bolagsstämma då ägarna till ID Intressenter AB är styrelseledamöter i dotterföretag till Sigma.

Försäljningen är genom beslutet nu genomfört med effekt från 1 augusti 2007. Köpeskillingen uppgår till 6,4 mkr som erläggs kontant. Försäljningen medför ingen resultateffekt i det tredje kvartalet efter den värdejustering som gjordes vid halvårsskiftet 2007 på aktieinnehavet i Berika AB. Likviditets och balansräkningseffekter kommer att inkluderas i det tredje kvartalet.Sigma har tidigare ägt 70 % av Berika och ID Intressenter AB resterande 30 %.Berika AB med dotterföretaget ID Kommunikation är en kommunikationsbyrå med fokus på företagsprofilering, varumärkesutveckling och marknadskommunikation.Bolaget har 35 anställda med kontor i Malmö. Under år 2006 omsattes 34,2 mkr med ett EBIT-resultat på 1,2 mkr.

För ytterligare information, kontakta:

• Sune Nilsson , koncernchef Sigma AB (publ), mobil +46 703 79 15 28

• Lars Sundqvist , Ekonomichef Sigma AB (publ), mobil +46 703 79 22 02

Sigma
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Ungern, USA, Kina och Ukraina.