Skip to main content

Rapport från Sigmas extra bolagsstämma den 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:37 CEST

Sigmas extra bolagsstämma den 30 september 2010 hade att besluta om att utge personalkonvertibler till alla anställda i Sverige.

Stämman beslutade enhälligt att utge konvertibelprogram om totalt 20,5 mkr i enlighet med styrelsens förslag som löper till och med november 2013.

Villkoren i korthet är att konvertibeln löper med ränta om STIBOR tre månader + 1,00 procentenheter. Konverteringskursen är 115 procent av den volymviktade genomsnittliga kursen under perioden från den 1 till och med den 7 oktober 2010. I den mån konvertering inte sker förfaller lånet till betalning den 10 december 2013. Vid full konvertering kommer antalet aktier och röster i bolaget at öka med 4 100 000, vilket motsvarar en utspädning om ca 4,5 % av kapitalet och 4,1 % av antalet röster, beräkningen baseras på den lägsta möjliga konverteringskursen om 5,00 kronor per aktie.


För ytterligare information, kontakta:

  • Håkan Karlsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 20 00
  • Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), tel. 0703- 79 22 02

Sigma är en ledande leverantör av tjänster inom IT, Management och Informationslogistik. Med nordiska kunder som bas levererar vi på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1300 medarbetare i nio länder. www.sigma.se