Skip to main content

SharePoint 2013 intranät till Vellinge kommun

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 17:20 CEST

Bool by Sigma har fått uppdraget att leverera ett intranät till Vellinge kommun baserat på SharePoint 2013 och Bools portalplattform BoolCore. Vellinge kommun har ett behov av en gemensam plattform för att sprida information genom kommunen, dela och utbyta kunskap, samarbeta i arbetsgrupper samt hantera och publicera styrande dokument och processer.

Projektet startar med en effektkartläggning för att hitta vilka behov de användarna har med det nya intranätet samt vad för åtgärder, funktioner och design som behövs för att lösa dessa behov och uppnå rätt effekter.

BoolCore är Bools portalplattform, som ständigt utvecklas, för att underlätta kommunikation och informationsspridning på SharePoint. Med plattformen och den framtagna effektkartan som bas kommer intranätet sedan konfigureras, designas och anpassas efter Vellinge kommuns behov. Med BoolCore vill vi göra SharePoint enklare. För att förbereda och lansera intranätet hos användarna på Vellinge kommun kommer vi ta fram en intern kampanj. Vi vill att Vellinge kommun ska få nytta av sin investering från dag ett, därför är det viktigt att kommunicera vad som blir bättre för användarna med det nya intranätet.

Vellinge kommun kommer även att bli användare utav Bools supporttjänst BoolCore.
Som är en pro-aktiv supporttjänst speciellt framtagen för SharePointportaler.


Om Vellinge kommun
Vellinge är en attraktiv kommun. Läget mitt i Öresundsregionen och med havet och naturen in på knutarna gör att man här både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis. 2012 och 2014 blev Vellinge utsedd till Sveriges bästa skolkommun av Lärarförbundet. 2013 fick Vellinge kommun utmärkelsen Sveriges näst bästa företagsklimat av Svenskt Näringsliv. Kommunen har cirka 33,000 invånare. Och cirka 1,200 anställda.

Bool är ett konsultbolag i Lund som är helt specialiserat på design och konstruktion av webbportaler, främst baserade på Microsoft SharePoint. Sedan starten 2008 har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vi har genomfört en lång rad projekt där vi hjälpt våra kunder att förenkla informationshantering, samarbete och kommunikation.