Skip to main content

Sigma får förlängt ramavtal med Statskontoret

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 12:15 CEST

Sigmas ramavtal med Statskontoret har förlängts till och med 2004. Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och strategi, systemutveckling, projektledning, kundstöd samt datordrift och teknik.

- Förlängningen av ramavtalet med Statskontoret är ytterligare ett exempel på vår goda leveransförmåga och möjlighet att leverera resultat som gör våra kunder nöjda. I den ursprungliga ramavtalsupphandlingen 2001 gjorde Statskontoret en rankning av alla leverantörer som lämnade anbud. Sigma placerade sig genomgående bland de högst rankade leverantörerna, säger Michael Krantz, försäljningschef för Sigma.

Myndigheterna som berörs av ramavtalsupphandlingen är Arbetsmarknadsstyrelsen, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen inklusive lokala polismyndigheter, Riksskatteverket, Valmyndigheten och Statistiska Centralbyrån.

Sigma levererar lösningar och konsulttjänster inom IT-området som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 800 medarbetare vid ett tjugotal dotterbolag i Sverige och tre andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se.

För ytterligare information, kontakta:
· Sune Nilsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 15 28
· Michael Krantz, försäljningschef Sigma AB, tel 0703-79 05 61