Skip to main content

Sigma får uppdrag för danska Socialministeriet

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 11:04 CET

Sigma har fått i uppdrag att utveckla en modell för planering av
insatser till dementa och deras anhöriga, i samarbete med tio danska
kommuner. Uppdraget beräknas vara värt närmare 10 miljoner DKK.

- Uppdraget är en bekräftelse på kvaliteten i det arbete som våra
konsulter utfört inom den offentliga sektorn de senaste fem åren. Vi har
byggt en unik kunskap inom social service genom en lång rad
framgångsrika projekt, med betydande resultat för både invånare samt
anställda och ledning inom offentlig verksamhet. Uppdraget är Connectors
största hittills och bevisar att vårt fokus på kvalitet ger resultat,
säger Finn Svenning Rasmussen, VD för Sigmas dotterbolag Connector.

Genom projektet kommer Sigma att skapa en gemensam modell till tio
danska kommuner, men som kan användas av samtliga kommuner i landet.
Syftet är att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt för arbetet med
dementa och deras anhöriga. Stor vikt läggs också vid samordningen
mellan kommunala, privata och frivilliga aktörer.

Sigma har sedan tidigare ett långt samarbete med Socialministeriet i
Danmark och har bland annat utvecklat ett ledningskoncept för
äldreomsorgen, en samarbetsmodell för aktörerna på demensområdet i ett
danskt län, samt ett koncept för att styra arbetsträning i kommunerna.

Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till
utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån
entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i
affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information
Solutions. Koncernen har cirka 750 medarbetare i Sverige, Danmark,
Finland och Schweiz. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
www.sigma.se

För ytterligare information, kontakta:
· Finn Svenning Rasmussen, VD för Sigmas dotterbolag ConnectorA/S, Danmark, tel. +45 405 433 01
· Sune Nilsson, VD Sigma AB (publ), tel. +46 703 79 15 28