Skip to main content

Sigma förvärvar avancerat DRG-system för vårdsektorn

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 10:48 CEST

Sigma fortsätter sin expansion av IT-system inom vårdsektorn och har förvärvat ett avancerat DRG-system för gruppering och ersättning för gjorda vårdinsatser. Marknaden för systemet bedöms som mycket god, såväl i Sverige som i övriga Europa.

- Sigma kommer inledningsvis att marknadsföra systemet i Sverige och Norge, för att därefter introducera det i övriga Europa med start i Tyskland. Marknaden för DRG-system är mycket stor och genom vår unika tilläggsfunktion, Korrektorn är marknadsmöjligheterna mycket goda, säger Håkan Mattsson, VD för Sigma Kommun & Landsting.

Sigma har förvärvat systemet av Scandinavian Care, som har utvecklat DRG- systemet med Korrektorn. Sigma och Scandinavian Care kommer nu att samarbeta vid presentation av systemet vid olika sjukhus. Vidareutvecklingen av systemet kommer att ske i ett gemensamt ägt bolag.

Ett flertal landsting och sjukhus använder registrerade uppgifter som underlag för ersättning. DRG-grupperingen sker via mjukvara som är ansluten till sjukhusets patientsystem. Hittills har en relativt stor felmarginal vid registreringen inneburit problem, inte minst för sjukhus som använder systemet som underlag för ersättning för genomförda vårdinsatser men också genom att felaktiga registreringar ger en felaktig bild av den sjukvård som sjukhuset har producerat.

Genom en unik tilläggsfunktion i Sigmas DRG-system, Korrektorn, kan nu antalet felregistreringar minskas. Om Korrektorn uppfattar en registrering som ologisk eller felaktig kommer operatören att ledas rätt av systemet. I dag finns ingen annan mjukvara på marknaden med möjlighet till korrigeringar på motsvarande sätt.

Sigma Kommun & Landsting AB utvecklar och marknadsför informationssystem för vård-sektorn inom kommuner, landsting och privata vårdgivare. Huvudprodukter är IT-systemen Patient 2000, Omsorg 2000, e-Recept samt intranät och internetsystem.

Sigma levererar lösningar och konsulttjänster inom IT-området som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 800 medarbetare vid ett tjugotal dotterbolag i Sverige och tre andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se.

För ytterligare information, kontakta:
· Håkan Mattsson, VD Sigma Kommun & Landsting, tel. 0703-79 11 24 · Magnus Sundberg, Scandinavian Care Consultant Services, tel. 0707-45 12 49