Skip to main content

Sigma förvärvar del av det ledande danska IT-konsultbolaget ZenIT Consult A/S, specialiserade på bank- och finanssektorn.

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:17 CET

Sigma fortsätter att växa utanför Sveriges gränser. Förvärvet av 25% av det danska IT-konsultföretaget ZenIT Consult A/S stärker Sigmas positionering som en internationell leverantör av IT-konsulttjänster och större åtaganden för kunder inom bank- och finanssektorn.Förvärvet av 25% i det danska företaget ZenIT Consult A/S är en viktig del av Sigmas strategi att växa till en ledande leverantör inom strategiska områden. ZenIT Consult har haft en stark tillväxt under det senaste året och har nu drygt 120 konsulter i uppdrag inom framför allt bank- och finanssektorn.Förvärvet stärker ytterligare Sigmas affärsområde IT Solutions som fortsätter att växa både i Sverige och internationellt. De uppdrag och kunder som ZenIT Consult har kompletterar på ett utmärkt sätt den kundbas och de områden där IT Solutions är verksamma idag.I avtalet ingår även att starta ZenIT Consult AB i Stockholm där Sigma blir majoritetsägare, vilket ger oss möjlighet att svara upp till de förfrågningar vi idag får från större företag inom den finansiella sektorn.Köpeskillingen för 25% av ZenIT Consult A/S uppgår till 14 MSEK. Option, under vissa förutsättningar, finns för Sigma AB på att förvärva ytterligare ägande av företaget under 2008.- ZenIT Consult A/S tillför oss självfallet nya kunder och kontakter på den danska marknaden. Tack vare förvärvet ser vi här också en utmärkt möjlighet till tillväxt inom ett område där Sigma inte är lika etablerade. Vi märker en stark efterfrågan på vårt industriella och praktiska sätt att se på projektledning och införande av nya affärssystem och lösningar. Därför ser vi förvärvet i ZenIT Consult som strategiskt viktigt för oss, i vår ambition att bli ett internationellt konsultbolag , säger Sune Nilsson, koncernchef Sigma AB.- Vi är mycket nöjda med affären, säger Michael Willumsen, en av tre ägare till ZenIT Consult. Sigma ger oss möjligheten att utvecklas i ett större, globalt sammanhang än vi kan göra själva. Vi ser Sigma som en långsiktig, stabil ägare som öppnar helt nya möjligheter för oss med sin kundbas, kompetens och erfarenhet av att arbeta i internationella projekt.

För ytterligare information, kontakta:

• Sune Nilsson, Koncernchef Sigma AB, mobil 0703-791528

• Michael Willumsen, ZenIT Consult A/S, tel. +45 46 99 19 03, mobil +45 40 94 20 54

Sigma - en av Sveriges ledande IT-konsulter
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Ungern, USA, Kina och Ukraina.