Skip to main content

Sigma förvärvar Movexkonsulten IPM AB

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 10:03 CEST

Sigma har förvärvat det Lidköpingsbaserade konsultföretaget IPM, International Program Management AB med 8 anställda.


IPM arbetar med att stödja och utveckla sina kunders affärsprocesser och bidrar till att bättre utnyttja möjligheterna i valda affärssystem med tyngdpunkt på Movex. Kunderna återfinns främst bland tillverkande och distribuerande företag.

- Förvärvet är ett led i vår strategi att expandera inom segmentet konsulting baserad på affärssystemet Movex, samt att öka vår geografiska spridning över landet, säger Håkan Walberg, VD Sigma Integra.

IPMs verksamhet kommer att integreras i Sigma Integra. Målet är att kunna möta Movexkundernas behov av stöd kring användandet av Movex i sin affärsutveckling och på det viset vara det naturliga komplementet till Intentia. Förvärvet är en del av Sigma Integras långsiktiga strategi i satsningen kring affärssystem - ett tjänsteområde inom Sigmakoncernens affärsområde Business Solutions.

- Entreprenörsandan och synen på kvalitet inom Sigma gör att vi kan fortsätta utvecklas i den riktning vi önskar, säger Peter Wilhelmsson i en kommentar och menar att det inte kommer att påverka sättet att arbeta.

För Sigma Integra innebär förvärvet en utvidgning av nuvarande verksamhetsområde i Västra Sverige- och Stockholmsregionen. Bolaget har i över 16 år framgångsrikt arbetat med affärssystem baserade på IBM i-series.

IPMs förankring hos Movexanvändare är ett bra komplement, och en naturlig expansion av Integras befintliga verksamhet kring Movex.

Förvärvet sker genom en apportemission som innebär att Sigma nyemitterar 747.500 B-aktier, vilket motsvarar en utspädning på 1,1 procent av kapitalet. Emissionen sker inom ramen för styrelsens bemyndigande. Tilläggsköpeskilling tillkommer som baseras på verksamhetens utveckling de kommande tre åren där betalning kan ske endera med aktier eller kontanter. Förvärvet förväntas omgående ge ett positivt resultattillskott med 0,01 kronor per aktie. Vid förvärvet uppstår en goodwillpost på ca 6 mkr som kommer att skrivas av på 10 år.

Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 700 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland och Schweiz. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Walberg, VD Sigma Integra AB, tel 040-662 21 54, 0703-79 11 08
Peter Wilhelmsson, VD IPM AB, tel 0705-47 90 67