Skip to main content

Sigma fullföljer förvärvet av Kudos - omedelbar tillväxt 2007

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:44 CET

Förvärvet positionerar Sigma som den ledande globala leverantören inom området Information Solutions med en verksamhet på över 500 konsulter.

Det tidigare annonserade förvärvet av de fyra europeiska dotterbolagen till Kudos Information Limited har fullföljts tillsammans med 25% av verksamheten i USA. Förvärvet är en viktig del i Sigmas strategi att växa till en ledande leverantör inom strategiska områden. En övervägande majoritet av kunderna är globala ledande företag inom telekom-, fordon- och industrisegmenten. Affärsområdet Information Solutions - Sigmas mest lönsamma - blir nästan dubbelt så stora efter förvärvet. Området förväntas fortsätta sin starka organiska tillväxt och lönsamhet, med en rörelsemarginal över 15 %.

De förvärvade verksamheterna i Finland, Ungern, Frankrike och Tyskland har en omsättning på ca 90 mkr och sysselsätter ungefär 170 konsulter i Europa. Det amerikanska bolaget sysselsätter ytterligare 60 konsulter. Verksamheten inom teknisk dokumentation fokuserar på outsourcing och långa kundåtaganden. Den sammanlagda verksamheten i Sigma i nio länder sysselsätter ca 500 personer globalt, fördelat på 400 personer i helägda dotterbolag och ytterligare 100 i delägda bolag.

Den sammanlagda investeringen, inklusive maximal tilläggsköpeskilling och kostnader, är 58 mkr. Av denna investering kommer preliminärt 48 mkr att bokföras som goodwill och andra immateriella tillgångar. Den förvärvade verksamheten uppskattas bidra med ungefär 0,10 kronor till Sigmas resultat per aktie 2007. Alla förutsättningar från december har uppfyllts, inklusive acceptans från pensionsmyndigheten i Storbritannien och due diligence. Transaktionen träder i kraft från den 1 januari 2007.

Den totala investeringen i USA-verksamheten tillsammans med tillskott av rörelsekapital uppgår till 3,5 mkr. Sigma har en option på att förvärva majoriteten av aktierna i det amerikanska bolaget inom fem år. Ett samarbetsavtal har skrivits mellan Kudos Information Ltd i Storbritannien, som kommer att fortsätta verksamheten i Storbritannien och tills vidare äga majoriteten i den amerikanska verksamheten.

- Förvärvet av Kudos dotterbolag är ett högst strategiskt förvärv i Sigmas ambition att bli ett internationellt konsultbolag med en global leverans till kunderna, säger Sigmas VD Sune Nilsson. Vi blir förstahandsvalet för kunder som utvecklar komplexa produkter och system, där kraven på effektiv information ofta är kritisk, fortsätter han.

Kudos verksamhet är mycket lik Sigmas affärsområde Information Solutions, men till andra kunder, vilket gör att Sigma breddar sin kundbas väsentligt inom detta segment. Verksamheten inom Kudos omfattar till största delen teknisk dokumentation för ledande telekom och IT-bolag inom Europa och USA.

I England fortsätter Kudos med verksamheter genom att leverera informationslösningar till de brittiska kunderna, vilket inkluderar ett antal ledande organisationer inom offentliga myndigheter, teknologisektorn och nöjesindustrin.

- Vi är mycket nöjda med denna affär. Den skapar mycket goda framtida möjligheter för hela Kudos verksamhet, och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete, säger Ken Moore, majoritetsägare i Kudos Information Limited.

För ytterligare information, kontakta:
· Sune Nilsson, Koncernchef, Sigma AB (publ), +46 (0) 703 79 15 28
· Carl Vikingsson, Affärsområdeschef Sigma Information Solutions +46 (0) 706 011 900
· Ken Moore, Huvudägare Kudos Information Ltd, +44 (0) 7774 227 460


Sigma - en av Sveriges ledande IT-konsulter
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har drygt 1100 medarbetare i Sverige, Danmark och Ukraina