Skip to main content

Sigma genomför nyemission om 43 Mkr

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 15:20 CEST

Sigmas styrelse har idag, med stöd av bemyndigande, beslutat genomföra den riktade nyemissionen som aviserades i samband med offentliggörandet av bolagets nyligen genomförda företrädesrättsemission 1). Den riktade emissionen omfattar 9 772 727 nya aktier och det totala antalet aktier i Sigma kommer således efter nyemissionen att uppgå till 66 563 573. Emissionskursen har fastställts till 4,40 kronor vilket innebär att bolaget tillförs sammanlagt 42 999 999 kr före emissionskostnader. Emissionskursen motsvarar en rabatt om cirka 4,6% jämfört med stängningskursen 27 augusti 2003.

De nya aktierna har tecknats av 14 institutionella investerare i Sverige och utlandet.

De medel som tillförs Sigma genom den riktade emissionen kommer att användas för att reglera bolagets skuld till Teleca.

Sune Nilsson, VD i Sigma, kommenterar emissionen:
"Under 2002 och 2003 har Sigma genomfört omfattande åtgärder för att återvända till en tillfredsställande lönsamhet. Detta har nu givit positiva effekter i resultaträkningen. De båda nyemissioner som genomförts under 2003 säkerställer att Sigma även har en stabil och tillfredsställande kapitalbas.

Sigmas förutsättningar för de kommande åren är goda. Åtgärdsprogrammet och nyemissionerna är genomförda och Sigma har dessutom nyligen utnämnts till bästa IT-konsult 2003 i Veckans Affärer. Avslutningsvis vill jag säga att det är glädjande att se att intresset för Sigma varit stort bland utländska investerare."

Enskilda Securities AB är finansiella rådgivare till Sigma i samband med emissionerna.

Sigma levererar lösningar och konsulttjänster inom IT-området som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 800 medarbetare vid ett tjugotal dotterbolag i Sverige och tre andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se.

För ytterligare information, kontakta:
· Sune Nilsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 15 28
· Lars Sundqvist, CFO Sigma, tel.0703-79 22 02

1) Se vidare pressmeddelande från 28 mars 2003