Skip to main content

Sigma inleder samarbete med offshoreföretaget Wipro i Indien

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:49 CEST

Sigma har inlett ett strategiskt samarbete med det indiska IT-företaget Wipro Technologies. Avtalet stärker Sigmas och Wipros möjligheter att förse den svenska marknaden med högkvalitativa tjänster på IT-området.

– Samarbetet möjliggör för Sigma att erbjuda den svenska marknaden internationell kompetens genom Wipros globala leveransorganisation. Det innebär att Sigma får ökad leveransförmåga och kan erbjuda högkvalitativa tjänster med en fördelaktig prisbild, säger Michael Krantz, försäljningschef för Sigma AB.

Det globala IT-företaget WiproTechnologies ingår som en del i det indiska företaget Wipro Limited (NYSE: WIT). Med sina drygt 28 500 medarbetare, över 300 internationella kunder och över tjugo års erfarenhet innebär samarbetet mellan Wipro och Sigma nya möjligheter för den svenska marknaden när det gäller offshore-erbjudande.

– Samarbetet med Sigma befäster en viktig länk i vår globala affärsmodell, där vi erbjuder kostnadseffektiva och högkvalitativa tjänster på en global marknad. Med sin starka närvaro på marknaden och innovativa kapacitet har Sigma övertygat oss om att vara rätt samarbetspartner för att gemensamt erbjuda våra tjänster på den nordiska marknaden. Bland svenska kunder finns ett starkt intresse för outsourcing och offshore, säger Kees ten Nijenhuis, Vice President för Enterprise Solutions of Wipro.

För mer information kontakta:
Sune Nilsson, VD Sigma AB, mobil 0703-79 15 28
Michael Krantz, försäljningschef Sigma AB, mobil 0703-79 05 61

Se vidare www.wipro.com

Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Informations Solutions. Koncernen har cirka 900 medarbetare i Sverige och Danmark. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista www.sigma.se