Skip to main content

Sigma skriver ramavtal med Fortum

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:58 CEST

Sigma har i och med förvärvet av Meteorit AB tecknat om Meteorits ramavtal med Fortum till Sigma AB.Fortum är Sigma Meteorits största kund och i och med att Sigma AB förvärvat Meteorit är ramavtalet omskrivet till att gälla Sigma AB och alla dess dotterbolag.

Uppdragen som levereras till Fortum är i hög grad åtagandeprojekt vilket också ligger i linje med Sigmas långsiktiga koncernstrategi.

Enligt Peter Moström, vVD på Sigma Meteorit är Fortum en mycket viktig kund för Sigma Meteorit.

- Att vi får förtroende att förlänga ramavtalet i Sigma AB känns som ett gott betyg för det vi har gjort hittills berättar Peter.

- Fortum har genom åren erhållit en bra service från Meteorit och vi ser nu fram emot den ytterligare kompetens som Sigma kan tillföra säger Jouni Keronen, CIO för Fortum Corporation.

Fortum är ett ledande energibolag i Norden och Östersjöregionen. Företagets verksamheter omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, drift och underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster. Huvudprodukterna är el, värme och ångaFör ytterligare information, kontakta:

• Mikael Krantz, Director of Sales, Sigma AB (publ), mobil: 0703-790 561

• Peter Moström , Vice VD Sigma Meteorit AB, mobil: 0705-324 205Sigma – en av Sveriges ledande IT-konsulter
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har cirka 1000 medarbetare i Sverige, Danmark och Ukraina.