Skip to main content

Sigma tar marknadsandelar hos de stora svenska konsultköparna.

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 11:22 CET

Under de senaste två åren har Sigmas uppdrag hos de större kunderna ökat med 60 respektive 53 procent. Det framgår av företagets årsredovisning för 2005.Sigma fortsätter att expandera sin försäljning till de större svenska kunderna. De stora svenska företagen vill ha färre leverantörer med mer omfattande åtaganden. Det är en av förklaringarna till Sigmas expansion.- Det är en tydlig tendens, säger Sune Nilsson, koncernchef på Sigma. I takt med att de stora företagen strävar efter att hålla antalet leverantörer nere, ökar vår leveransvolym till dem, Sigma tar med andra ord marknadsandelar.- Vår marknad har mognat i det avseendet att fler kunder köper funktionsåtagande i större omfattning nu än tidigare. Det kräver en kompetensmassa och förståelse för kundernas verksamhet, säger Sune Nilsson. Det talar för Sigma.Sigma arbetar i stor utsträckning i ramavtal med stora svenska företag med välkända varumärken. De är verksamma på en global marknad. Det innebär inte krav på en närvaro överallt, men företaget måste kunna leverera funktionslösningar som fungerar i stora delar av världen, vilket Sigma har stor erfarenhet av.Sigma har sedan tidigare samarbeten med företag i Indien som erbjuder andra volymer och priser än vad vi kan göra från Sverige. Dessutom finns ett Letter of Intent om förvärv av ett företag i Ukraina, Eclipse SP, som sysselsätter 90 konsulter.- Vi räknar med att förvärvet skall kunna genomföras inom kort, säger Sune Nilsson. Då får vi tillgång till ytterligare utvecklingskapacitet, som stärker vår internationella konkurrenskraft.Sigma växte med 30 procent under 2005, både organiskt och genom förvärv. Efter årsskiftet har den positiva utvecklingen fortsatt och företaget förvärvade Meteorit AB med 100 anställda. Meteorit har en tydlig inriktning på funktionella åtaganden vilket är i linje med Sigmas strategi.För ytterligare information, kontakta:

Sune Nilsson, CEO Sigma AB, Mobil: +46 70 379 15 28, email: sune.nilsson@sigma.se
Lars Sundqvist, CFO Sigma AB, Mobil: +46 70 379 22 02, email: lars.sundqvist@sigma.se
Sigma – en av Sveriges ledande IT-konsulter
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har cirka 1000 medarbetare i Sverige och Danmark