Skip to main content

Sigma utvecklar pensionsportal för allmänheten till RFV

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 13:41 CEST

Sigma har fått i uppdrag av RFV att utveckla en pensionsportal. Syftet med Pensions-portalen är att ge alla medborgare i åldern 18-65 en samlad bild av sin pension.

– Pensionsportalen kommer att innebära en direkt nytta för alla medborgare, som på ett enkelt sätt kommer att kunna se en samlad bild av sina pensionsuppgifter. Det är mycket hedrande och roligt att få utveckla denna publika tjänst, som kommer att användas av en stor del av befolkningen, säger Ingrid Wallner, VD för Sigma Pleon.

RFV räknar med att det kommer att bli högt tryck på Pensionsportalen, speciellt under februari-maj med upp till en miljon besökare då de olika pensionsbolagen skickar ut sina årsbesked. Alla kunder kommer att använda elektroniska id-handlingar för att få tillgång till sina pensionsuppgifter från de bolag som väljer att ansluta sig till systemet, vilket ställer höga krav på säkerheten. Efter identifiering får kunden tillgång till sina pensionsuppgifter, kan se varifrån pensionen kommer och får en prognos över sin allmänna pension och tjänstepension. Den nya pensionstjänsten beräknas vara färdig att nyttjas av allmänheten i februari 2004.

Pensionsportalen är ett samarbetsprojekt mellan RFV, PPM, Försäkringsförbundet och tjänstepensionsbolagen.

Sigma levererar lösningar och konsulttjänster inom IT-området som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 800 medarbetare vid ett tjugotal dotterbolag i Sverige och tre andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se.

För ytterligare information, kontakta:

Ingrid Wallner, VD Sigma Pleon, tel. 0706-63 90 90
Sune Nilsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 15 28