Skip to main content

Sigma växer i Jönköping

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 08:15 CET

– Vi har haft en god tillväxt inom Sigma i Jönköping men vi behöver bli många fler under 2016 och detta gäller alla Sigmabolagen i Jönköping, säger Risto Kesti, Regional Manager på Sigma Technology MID AB.

Som en av pionjärerna inom IT och teknik-branschen, har Sigmakoncernen idag en stabil och trygg verksamhet med över 2200 anställda och har bland den snabbaste tillväxten för branschen, nationellt sett. Verksamheten omfattar allt från IT, Inbyggda System, produktutveckling och samhällsbyggnad, till klassisk ingenjörsteknik.

Expect a better tomorrow

Inom Sigma finns en stor optimism och verksamheten genomsyras av en stark entreprenörsanda. Genom att ligga i framkant i den digitalisering som sker i världen och genom att ha ett stort fokus på en nära relation med kunderna lokalt, finns det möjlighet att utveckla och leverera lösningar som bidrar till en bättre morgondag, i både Sverige och världen.

Sedan många år finns också ett stort socialt engagemang genom Star for Life, som verkar för att minska spridningen av hiv och aids i Sydafrika och Namibia. Man gör det genom att ge barn och ungdomar inspiration och motivation så att de själva får möjlighet att påverka sin framtid och uppfylla sina drömmar. Detta framgångsrika projekt, satsar nu på att även ge ungdomar i Sverige en framtidstro. Det är samma metodik som används, även om svenska ungdomars problem ser annorlunda ut.

Anställda på Sigma i Jönköping engagerar sig också i Star for Life. Det ger arbetet en extra dimension och ökar trivseln.

Stor efterfrågan i Jönköping

På Sigma ser man nu stora möjligheter i och med att regionen växer.

– Efterfrågan på våra kompetenser ökar ständigt och vi behöver växa rejält innan året är slut. Den tillväxten stannar inte av när 2016 är slut utan den kommer att fortsätta även under 2017 och 2018, säger Tore Andersson, Business Manager på Sigma IT Consulting i Jönköping.

Det är alltid en stor utmaning att växa om man ska göra det med god kvalitet, då konkurrensen om bra medarbetare är stor i Jönköping. För att intresserade lätt ska kunna läsa om hur det är att arbeta på Sigma i Jönköping har man tagit fram en hemsida som heter workatsigma.se.

– Sigma kan erbjuda många spännande uppdrag inom den senaste tekniken. Vi har även en etablerad form för kunskapsöverföring och utveckling, som alla inom företaget kan ta del av. Gemensamma aktiviteter, ha kul tillsammans och vårt engagemang i Star for Life hjälper också till att skapa en gemenskap bland oss som jobbar här, berättar Christian Hellgren, Regional Manager på Sigma Industry South AB.

– Det expansiva och kreativa företagsklimatet, och inte minst ett bra samarbete mellan näringslivet, företaget, högskolan och kommunen, är också positivt för att locka personer från andra regioner till Jönköping, poängterar Christian Hellgren som också ser stora möjligheter till expansion i Jönköping och Växjö.

Detta sammantaget gör Jönköping till ett intressant område med stora möjligheter att ytterligare utöka verksamheten med fler Sigma-företag. Närmast i rad att ha etablerat sig här står alltså Sigma Technology MID AB.

– Vi har startat upp verksamheter både i Jönköping och Linköping och vi är i full gång sedan den första december, berättar bolagets vd Mikael Karlsson. Rekryteringsarbetet har fått en flygande start och vi har redan totalt åtta konsulter anställda. Efterfrågan är dock större än rekryteringstakten så vi måste anställa fler mjukvaruutvecklare och elektronikkonstruktörer för att kunna möta våra kunders behov.

På kort sikt planerar Sigma IT Consulting, Sigma Technology och Sigma Industry att växa med tillsammans ca 30 medarbetare i Jönköping. Det är främst systemutvecklare, mjukvaruutvecklare & elektronikkonstruktörer inom inbyggda system, ingenjörer, konstruktörer och projektledare som man söker för intressanta och utvecklande kunduppdrag.

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 2 200 medarbetare i elva länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.