Skip to main content

Sigmas rörelseresultat ökade med 47 %

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:27 CEST

· Omsättningen ökade med 21 % till 321 mkr (265).

· Rörelseresultatet uppgick till 32,4 mkr (22,0) med en rörelsemarginal på 10,1 % (8,3).

· Två strategiska förvärv genomförda, med tillsammans 200 medarbetare.

· Resultat efter finansiella poster var 32,1 mkr (21,7) och efter skatt 24,6 mkr (13,8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,29 kr (0,16).

· Kassaflödet uppgick till 55,9 mkr (41,3).

· Organisk omsättningstillväxt uppgick till cirka 12 %.

· Prognosen kvarstår med en väsentligt högre omsättning och resultat under 2006.För ytterligare information kontakta:

Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 15 28,

e-post: sune.nilsson@sigma.se

eller Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 22 02,

e-post: lars.sundqvist@sigma.seSigma – en av Sveriges ledande IT-konsulter
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har cirka 1000 medarbetare i Sverige, Danmark och Ukraina