Skip to main content

Valberedning i Sigma utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 08:52 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma i Sigma 2005 beslutades att styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av september, skall sammankalla en Nomineringskommitté – Valberedning, bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.

Till Valberedning har nu utsetts:
Dan Olofsson, styrelsens ordförande
AMF Pension, representerad av Sten Kottmeier
Konstantin Caliacmanis
Skandia Liv, representerad av Axel Brändström

För ytterligare information, kontakta:
• Dan Olofsson, styrelsens ordförande, tel. 040-662 20 00

Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 900 medarbetare i Sverige och Danmark. Sigma är noterat bland Attract 40 på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se