Skip to main content

​SigtunaHem bäst i klassen på att spara energi

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 14:35 CEST

SigtunaHem har minskat energianvändningen med drygt 25 procent de senaste åtta åren. Med det toppar vi listan över de bostadsföretag som hittills har sparat mest inom Skåneinitiativet.

SigtunaHem anslöt sig till SABO:s (Sveriges allmännyttiga bostadsföretags) energiutmaning Skåneinitiativet när det startade 2008.

Målsättningen var att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2016. Det målet uppnådde SigtunaHem redan 2014 och den uppmätta förbrukningen 2015 visade på en minskning med 25,6 procent.

– Vi har kompetenta och engagerade medarbetare som jobbat aktivt med driftsoptimering. Våra satsningar på styr och regler, utbyte av undercentraler och värmepumpsteknik har också bidragit till det mycket goda resultatet. Vi kommer naturligtvis att fortsätta vårt arbete med att driftoptimera så långt det är möjligt. Det är en balansgång mellan det upplevda klimatet och ekonomin, säger SigtunaHems förvaltningschef Bertil Hallbäck.

– Det känns också roligt att kunna bidra till att minska klimatpåverkan genom minskade utsläpp av koldioxid. Det gäller även vid nyproduktion, där vi ställer höga krav på energianvändning och alltid försöker att ligga under normkraven, tillägger han.

Skåneinitiativets vision ser ut att gå i uppfyllelse. De 105 allmännyttiga bostadsföretag som anslöt sig har mellan 2007 och 2015 gemensamt sparat 17 procent energi.

– När målet antogs i februari 2008 ansåg många bolag att det var tufft, kanske för tufft. Men 17 procent på åtta år är ett mycket bra resultat och det ska bli intressant att se var vi slutligen landar när Skåneinitiativet summeras nästa år, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Fakta – SABO-företagens Skåneinitiativ

 • De 105 anslutna bostadsföretag förvaltar tillsammans ca 400 000 lägenheter.
 • Målet är att de anslutna företagen tillsammans ska minska energianvändningen med 20 procent vid utgången av år 2016 jämfört med 2007.
 • I kronor innebär resultatet att energikostnaderna totalt är 843 miljoner kronor lägre år 2015 än vad de skulle ha varit med 2007 års förbrukning.
 • SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag verksamt i Sigtuna kommun som äger och förvaltar 4 600 lägenheter med hyresrätt. Det betyder att drygt var tredje Sigtunabo bor i en SigtunaHem lägenhet. Det betyder dessutom att SigtunaHem i kraft av sin storlek och ägarförhållande har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Sigtuna.

  SigtunaHems målsättning är att tillhandahålla attraktiva hyresrätter till rimliga priser, i vackra, trygga och socialt väl fungerande boendemiljöer. Och att skapa mervärden för sina hyresgäster.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.