Skip to main content

Större branschkunskap ger effektivare näringslivsarbete

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 14:05 CET

Pressinbjudan: Större branschkunskap ger effektivare näringslivsarbete

Förändringar för att göra arbetet effektivare och öka kunskapen om olika verksamheter ska förbättra dialogen med företagarna och öka kvaliteten på arbetet. Först ut bland de planerade förändringarna är företagarbesöken.

Under 2017 har 90 företagsbesök, 10 företagsfrukostar och tre tematiska kvällar kring kommunikation och dialog hållits för företagare i Sjöbo. 2018 bjuder på färre företagsbesök, men med ett nytt arbetssätt. Målet är att arbeta branschvis samt att förarbeta besöket med hjälp av utskickade enkäter som ger ansvariga tjänstemän och politiker en bättre förkunskap om branschens behov. På så sätt hoppas Sjöbo kommun också kunna möta den önskan om mer förberedda och djupare företagsbesök som kommit fram i samtalen 2017.

– Förhoppningsvis ger större förkunskap en bättre upplevd kvalitet hos företagen. Vi har med oss en större förkunskap om branschen, säger Magnus Weberg, Sjöbos kommunalråd. På så sätt kan vi lägga mer fokus på dialogen istället för ren information från företagarens sida. Vi har samlat på oss mycket information om vilka behov företagen har på ett generellt plan. Och vi tar nu tillvara på all denna kunskap när vi tar steget vidare och utvecklar vårt näringslivsarbete.

Den nya metoden för företagsbesök startar i mars. Då är handeln i fokus.

Digitalisering tema på företagarfrukostar

 Även företagsfrukostarna ändrar karaktär. Nytt för i år är att Företagarna har huvudansvar varannan företagsfrukost och kommunen varannan. De kommunala företagsfrukostarna har tidigare haft olika teman. 2018 års övergripande tema är digitalisering.

– Företagarna håller i frukosten den 25 januari. Nästa gång, den 15 februari, är det kommunens tur och då handlar det om digital utveckling. Vi börjar med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft i maj 2018. Vid tre tillfällen under året erbjuder vi sedan digitala utbildningar på våra företagsfrukostar, säger Magnus Weberg.

Praon tillbaka

Andra positiva nyheter för företagarna i Sjöbo är att praon kommer tillbaka under hösten 2018.

– Praon har varit efterlängtad av elever och företag. Det är ett viktigt tillfälle för företagen att visa vilka behov de har av nya medarbetare och få en möjlighet att attrahera dem, säger Magnus.Praon är också viktigt för eleverna. Den är kanske elevens första inblick i arbetslivet och se vad kunskapen från skolan kan användas till.

Pressträff hålls kl 14 torsdag 11/1, kommunhuset Sjöbo.

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se