Skip to main content

​ 1208 fall av sjöräddning under 2017

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 10:49 CET

Båtbrand i Östergötlands skärgård i juni 2017, en av årets 1208 sjöräddningsinsatser. De två personerna som befann sig ombord klarade sig utan fysiska skador. Båten gick däremot till botten. Foto: Sjöräddningssällskapet

Antalet sjöräddningsinsatser under fjolåret uppgick till 1208, vilket är marginellt högre än 2016. 2017 blev därmed det mest sjöräddningsintensiva året sedan 2007.

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

En starkt bidragande orsak till hur sjöräddningsinsatserna varierar är väderläget under sommaren. Juni 2017 går till historien som en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige på länge, vilket märks på antalet sjöräddningsinsatser. Under juni bokfördes 195 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren. Juli var dock som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 291 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år. 

Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst mellan klockan 9 och 21. Under samma tider har sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.

– Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 206, jämfört med föregående års 240 insatser, säger Laila Svendsen. 

68 procent (824 fall) av sjöräddningsinsatserna rörde fritidsbåtar. 12 procent (145 fall) rörde handels- och passagerarfartyg medan knappt 10 procent (118 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, exempelvis simmare, skridskoåkare och pimpelfiskare. De vanligaste larmorsakerna var maskin-/propellerhaveri (21 procent), grundstötning (16 procent) samt hårt väder/utsatt läge (12 procent).

Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets pressjour, tfn 010-478 48 40

Fakta om sjöräddningen i Sverige

I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för statlig sjöräddning när någon är i eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller kustområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden och kommunalt vatten.
Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre), i Göteborg är navet i alla sjöräddningsinsatser. Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda insatser vid sjö- och flygräddning.
Inslaget av samverkan i sjöräddningsarbetet är mycket stort; förutom det ideella Sjöräddningssällskapets resurser i form av personal och fartyg används även Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och fartyg, Kustbevakningen, handelssjöfarten, polisen, Försvarsmakten och kommunala räddningstjänster. Även samarbete med andra nationer förekommer regelbundet.

Fakta – sjöräddning sedan år 2000

Cirka 85 procent av kalenderårets sjöräddningsfall inträffar under månaderna maj – september. Juli är månaden med enskilt flest sjöräddningsinsatser. Antal sjöräddningsinsatser månadsvis 2000 – 2017.


jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt
2017 32 35 36 60 120 195 291 206 94 73 38 28 1208
2016 37 22 39 46 105 168 292 240 94 72 32 32 1179
2015 21 23 30 42 58 126 240 205 95 60 22 14 936
2014 17 18 21 32 83 92 271 155 75 61 27 31 883
2013 28 13 28 20 83 144 277 161 78 55 36 27 950
2012 20 38 27 30 79 129 192 108 74 55 41 32 825
2011 32 26 40 43 80 154 224 188 91 92 30 28 1028
2010 44 29 34 44 81 151 318 177 108 61 30 28 1105
2009 35 25 23 50 109 167 289 184 98 70 43 23 1116
2008 30 30 32 33 78 151 255 207 69 77 43 31 1036
2007 25 21 43 60 75 203 380 216 156 62 27 30 1298
2006 27 25 25 40 75 145 241 172 108 60 45 29 992
2005 27 19 22 32 90 139 245 175 99 67 44 22 981
2004 22 25 16 53 101 114 214 198 83 48 31 26 931
2003 25 26 29 43 75 192 245 212 83 43 29 27 1029
2002 38 18 35 51 82 196 286 254 107 69 30 24 1190
2001 43 35 27 68 99 175 353 221 101 63 51 28 1264
2000 20 18 30 52 103 206 282 186 126 72 37 35 1167

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.