Skip to main content

Taggar

smaka på skåne

Fakta om aktörerna i butikskonceptet "Smaka på Skåne"

Skånes Livsmedelsakademi (SLA) är det navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Här skapas framtidens livsmedels- och måltidsnäring. Smaka på Skåne är ett av fem verksamhetsområden i SLA. Handlarnätverket är den mötesplatsen för utvecklingsfrågor inom skånsk livsmedelshandel och har varit drivande i utvecklingen av konceptet Smaka på Skåne – Närproducerat och noga utvalt.

Region Skåne har ambitionen att Skåne ska bli norra Europas bästa matregion 2025, På uppdrag av Region Skåne kommer Skånes Livsmedelsakademi det närmaste året att driva en innovationspilot i Trelleborg för att skapa framtidens måltidsservice. Piloten omfattar allt från kökets utformning, organisation och bemanning till inköp och måltidsupplägg. Om Livsmedelsakademin,Trelleborgs lasarett, Reg Skåne

Korta fakta om Skånes Livsmedelsakademis nya partners

Information om Farina AB, Å&R Carton och Setterwalls Advokatbyrå. Alla är nya partners i Skånes Livsmedelsakademi.

Eftertanke viktigt för skånsk tillväxt

Eftertanke viktigt för skånsk tillväxt

Dokument   •   2011-04-01 09:12 CEST

Missa inte Lotta Törners och Åsa Odells krönika. Jordbruksmarken är grunden för Skånes livsmedelsindustri. Men, det finns konkurrerande intressen om marken. Engagemanget för hur Skånes tillväxt kan ske på ett klokt och hållbart sätt växer stadigt och marken kommer att räcka till mycket och många. Om vi bara hejdar oss lite. Och tänker efter före.

Lotta Törners krönika

Lotta Törners krönika

Dokument   •   2011-03-07 07:00 CET

Mycket görs, men mer måste göras för att den goda måltiden – dagens höjdpunkt för de flesta människor – ska bli verklighet för ännu fler. Läs Lotta Törners krönika i Skånes Livsmedelsakademis årsberättelse om det starka engagemang som finns för bättre mat och värdiga måltidsupplevelser på äldreboenden, sjukhus, dagis och skolor.