Skip to main content

SKAP fortsätter arbete med FN för konstnärliga rättigheter

Nyhet   •   Maj 05, 2014 13:54 CEST

SKAP:s engagemang i frågor kring konstnärliga rättigheter fortsätter. I juni deltar SKAP:s ordförande Alfons Karabuda i ett expertmöte om upphovsrätt, kultur och vetenskap arrangerat av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Alfons Karabuda är expertråd till FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan 2012. Han har bland annat deltagit i arbetet med FN:s första rapport om konstnärliga rättigheter, som släpptes förra året.

Den nu aktuella utredningen, som följer upp förra årets rapport, behandlar frågor om upphovsrätt, kultur och vetenskap. FN:s råd för mänskliga rättigheter vill i det sammanhanget sätta fokus på hur de rättigheter en upphovsperson har i form av ekonomiskt och ideellt skydd ska säkerställas, och vilka hinder som finns för att upphovspersoner bakom kulturella eller vetenskapliga verk ska kunna åtnjuta dessa rättigheter.

Alfons Karabuda deltar i expertmötet i Genève 10-11 juni.