Skip to main content

Så utvecklas centrum fram till år 2030

Nyhet   •   Sep 19, 2016 13:44 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa idag ja till den översiktliga planen som beskriver hur Centrala stan ska utvecklas till år 2030. Planen kommer att vara vägledande för beslutsfattarna om var det är lämpligt med fler bostäder, arbetsplatser och parkeringar, hur höga husen bör vara och var växtlighet ska bevaras. Den ger också förslag på hur handeln, mötesplatser och tillgänglighet kan öka.

– Vårt uppdrag har varit att planera för framtiden, för ett mer hållbart och besöksvänligt centrum för fler Skellefteåbor. Vi har utgått från Centrala stans största utmaningar: bilarnas dominans framför andra trafikslag, barriärer som järnvägen, E4 och älven, hålen i staden i form av tomma tomter. Vi möter utmaningarna genom att skapa ett bra flöde mellan alla väderstreck för alla trafikslag, säger Linnea Hagenbjörk, projektledare för den fördjupade översiktsplanen vid Skellefteå kommun.

Konkreta åtgärder
I planen presenteras konkreta åtgärder för att uppnå önskad utveckling av stadsdelen. Bland åtgärderna nämns ombyggnader av gator, gång- och cykelpassager och cykelbanor, som kommunen själv råder över. Andra insatser är exempelvis byggande av resecentrum, omdragning av E4 och ett större nöjesutbud som kommunen inte råder över helt själv. Planen beskriver också åtgärder som kommer att ske i etapper under längre tid, exempelvis fler och förbättrade cykelparkeringar, parkeringshus och gatumöbleringar.

– Det är en omfattande plan, med många delar som hänger ihop och påverkar varandra. Det blir en viktig prioriteringsfråga för oss i kommande budgetprocesser. Det gäller också att vi fortsätter diskutera innehållet med handlare, fastighetsägare och andra privata aktörer för att förverkliga visionen i planen, säger kommunalråd Maria Marklund (S).

Biltrafiken ska minska
Det finns en tydlig ambition över partigränserna att minska biltrafiken och istället prioritera andra trafikslag som tar mindre plats och är mer klimatvänliga. Ett sätt att få fler att cykla är att satsa på förbättrade cykelvägar. På kort sikt ska bland annat cykelstråket från Södra Lasarettsvägen västerut förlängas för att stärka kopplingen mellan Nordanå och stadskärnan. Bockholmsvägen ska förbättras för att binda ihop Campus med Södertorg och i förlängningen södra och norra sidan av älven. Även cykelparkeringar ska ingå som en naturlig del i den kommande översynen av parkeringar.

Fler mötesplatser
Två stora mötesplatser håller på att ta form, ett som snart är färdigställt, älvbrinken, och ett som snart börjar byggas, kulturhuset. När det drar igång kommer kommunen att ordna ett provisoriskt busstation i väntan på ett resecentrum.

– Ett resecentrum har hög prioritet och finns med i den översiktliga planeringen, men i väntan på järnvägsutredningarna som ska vara klara år 2019 och en blivande Norrbotniabana behöver vi avvakta projekteringen av centrat för att få en bra helhet, säger kommunalråd Lorents Burman (S).

Framkomligheten påverkas
Under tiden förändringarna genomförs kommer framkomligheten att påverkas.

– Konkreta åtgärder som föreslås i planen kommer inte att ske samtidigt. Mycket behöver utredas mer för att se om det går att genomföra och i så fall hur. Men ja, byggnationerna av vägar, nya hus och grönområden kommer att påverka våra invanda rörelsemönster under perioder. Men förändringen behövs för att möta kommande behov och få ett mer levande och välkomnande centrum för fler Skellefteåbor, säger Lorents Burman.

Beslut i höst
Planen går nu vidare i beslutsprocessen och antas slutligen av kommunfullmäktige.

Handlingarna finns att ta del av på Skellefteå kommuns webbsida www.skelleftea.se/centralastan.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.