Skip to main content

Taggar

Barn och utbildning

Barnäktenskap tillåts inte i Skellefteå kommun

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:25 CEST

Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat en motion från Andreas Westerberg (L) som handlar om barnäktenskap. Motionären föreslog att kommunen skulle anta en ”grundregel som innebär att minderåriga som är i samhällets vård inte tillåts bo med maka, make eller sambo”. Kommunstyrelsen önskade i återremissen att lagrum ska anges i bedömning till beslut.