Skip to main content

Taggar

Barn och utbildning

Fortsatt tekniksatsning inom Skellefteås vård och omsorg

Nyheter   •   Feb 24, 2017 14:55 CET

Utvecklingen av teknik och digitala lösningar kan vara ett komplement för att stödja fortsatt oberoende för äldre och möjliggöra ett ökat självständigt liv för människor med funktionsnedsättningar.

Jämställd hjälp till våldsutsatta i nära relationer

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:38 CEST

Socialnämnden i Skellefteå har fått in en motion med förslag om att förbättra informationen på kommunens webbplats så att även våldsutsatta män känner sig välkomna att söka hjälp. Även informationen om hjälp till våldsutövare vill man förändra så att den inte ger en bild av en manlighet som kännetecknas av våld

Barnäktenskap tillåts inte i Skellefteå kommun

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:25 CEST

Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat en motion från Andreas Westerberg (L) som handlar om barnäktenskap. Motionären föreslog att kommunen skulle anta en ”grundregel som innebär att minderåriga som är i samhällets vård inte tillåts bo med maka, make eller sambo”. Kommunstyrelsen önskade i återremissen att lagrum ska anges i bedömning till beslut.

Flyktingvänskap kan underlätta integration

Nyheter   •   Jun 17, 2016 15:10 CEST

Socialnämnden positiv till konceptet ”Flyktingvän” som en del av Skellefteås flyktingmottagande.