Skip to main content

2,6 miljoner kronor i överskott

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:11 CEST

Socialnämnden redovisar en ekonomi i balans. Årsprognosen pekar mot ett litet överskott på 2,6 mnkr, exklusive försörjningsstöd. Inklusive försörjningsstöd pekar årsprognosen mot ett överskott på 5,6 mnkr.

Nämnden omsätter nästan 1,7 miljarder kronor. Målsättningen är att årligen kunna redovisa ett mindre överskott alternativt ha en planerad budgeterad buffert. Detta för att ha bättre beredskap när verksamheten drabbas av oförutsedda kostnader.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715