Skip to main content

259 000 kr söks för att förebygga hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:34 CET

Socialnämnden söker 259 000 kr hos Länsstyrelsen för att starta förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld.

Projektet, som genomförs i samverkan mellan socialtjänst, skola och polis, ska påbörja ett förebyggande arbete gentemot ungdomar och familjer gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Det förebyggande arbetet innebär tjej- och killgrupper, temavecka, punktinsatser vid SFI-skolan för vuxna, samt studiebesök och föreläsning.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715