Skip to main content

301 500 kronor till föreningar som arbetar för nysvenskar och integration

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:30 CET

Socialnämnden delar år 2010 ut 301 500 kronor i bidrag till föreningar som arbetar för nysvenskar och integration. För år 2009 delades 386 000 kronor ut.

 • Röda Korset får 28 000 kr. De ansöker om 100 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 35 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Mångkulturellt forum får 30 500 kr. De ansöker om 40 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 38 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • SvenskLatinska föreningen får 6 000 kr. De ansöker om 17 150 kr i föreningsbidrag och beviljades 6 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Organisation Mångkulturell (OMI) får 10 000 kr. De ansöker om 17 000 kr i föreningsbidrag.

Fördelningen av bidrag för 2010 till följande föreningar betalas ut först när föreningen lämnat sin revisionsberättelse:

 • Skellefteå Islamiska Kultur Center får 70 000 kr. De ansöker om 100 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 85 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Somaliland Förening i Skellefteå får 40 000 kr. De ansöker om 100 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 50 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Afghansk ungdomsförening får 16 000 kr. De ansöker om 30 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 20 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Thaiföreningen Skellefteå får 10 000 kr. De ansöker om 60 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 10 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Afro ungdomsförening får 16 000 kr. De ansöker om 39 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 20 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Eritreansk Förening får 40 000 kr. De ansöker om 166 350 kr i föreningsbidrag och beviljades 50 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Invandrare kvinnors/familjeförening får 20 000 kr. De ansöker om 55 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 25 000 kr för 2009 års verksamhet.
 • Magnasylerna får 15 000 kr. De ansöker om 15 000 kr i föreningsbidrag och beviljades 15 000 kr för 2009 års verksamhet.

För verksamhetsåret 2010 är det tolv föreningar som ansökt om föreningsbidrag hos socialnämnden. Av dessa är det en förening som bildats under 2009, Ethiopian Community, som ansöker om 60 000 kr. De får inte bidrag i år eftersom en gemensam antagen policy mellan socialkontoret och fritidskontoret säger att en förening inte har rätt till ekonomiskt stöd under startåret. Nya föreningar måste kunna visa att man är seriösa och har bärighet över tid.

Under året har socialkontoret bjudit in samtliga föreningar till informationsträffar. Föreningarna har fått information om ansökningsförfarandet och att man kan få stöd och hjälp från socialkontoret och fritidskontoret i frågor som rör föreningar. Vid årets träffar har handläggare betonat vikten av att föreningarna redovisar vad man gjort under innevarande år och att revisionsberättelsen skickas in med ansökan.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715