Skip to main content

98 procent utbildade inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 17:00 CEST

1982 personer (98 procent av all personal inom äldreomsorgen) har fått utbildning för 10,4 miljoner kronor statliga medel under åren 2005 till 2008. Det är kompetensstegen som gjort detta möjligt inom äldreomsorgen i Skellefteå kommun. Arbetsteknik/rehabiliterande arbetssätt, dialogutbildning, omvårdnad och bemötande av personer med demenssjukdom, kost och näring och äldre och läkemedel är några av utbildningarna som genomförts. Dessutom genomfördes validering (strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens) och kompletterande utbildning inom omvårdnadsprogrammets kurser.

Kännetecken för kompetensstegens genomförande i Skellefteå kommun har varit att:

  • Utbilda egna utbildare som nyttjas till att utbilda eller handleda andra
  • Utbildningarna i huvudsak bedrivits på arbetsplatserna
  • Aktiviteterna har följts upp kontinuerligt
  • Systematik kring kompetensutveckling inarbetats för att säkra en fortlevnad

Det fortsatta arbetet med att säkra kompetens för äldreomsorgens personal är redan igång samt att planera för nytillkomna behov av kompetensutveckling.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715