Skip to main content

Alla utbildade i handikappomsorgen

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:19 CET

Handikappomsorgen fick år 2009 ett bidrag på 1,6 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till ett projekt för att kompetensutveckla personalen. All personal (ca 1000 personer) i handikappomsorgen har fått gå en bemötandeutbildning, många har deltagit i webbaserade utbildningar t ex inom områdena neuropsykiatri och psykiska funktionsnedsättningar. Nu har projektet avrapporterats till socialnämnden men satsningen på kompetensutveckling fortsätter internt inom handikappomsorgen.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715