Skip to main content

Ankomstboende för ensamkommande flyktingbarn startas

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:26 CET

Migrationsverket har ställt en fråga till Skellefteå kommun, om att starta ett ankomstboende för ensamkommande flyktingbarn, som självklart svarar ja. Socialnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att ett ankomstboende startas. Det rör sig om ca 10 platser för flyktingbarnen. Skellefteå blir då en av fem kommuner i Sverige som har ankomstboende för dessa barn.

Skellefteå kommun har under många år tagit emot ensamkommande asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd. Under hösten har även flera ankomstbarn sökt asyl i kommunen. Ankomstbarn är barn som ”bara dyker upp” i en kommun och söker asyl. Den kommunen där barnet då vistas blir ansvarig enligt socialtjänstlagen utifrån kommunens yttersta ansvar.

Ankomstboende innebär att barnen som kommer blir placerade i Migrationsverkets kölista för att sedan placeras i kommuner som har avtal med verket om att ta emot asylsökande barn. Barnen stannar i ett ankomstboende i några veckor.

Ca 2400 barn beräknas komma till Sverige vilket innebär att de kommuner som idag har ankomstboende är mycket hårt belastade.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715