Skip to main content

​Arrangörer som fått evenemangsbidrag från Skellefteå kommun får behålla stödet vid inställda evenemang till följd av coronaviruset

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 15:49 CET

Kommunstyrelsen, kulturnämnden samt fritidsnämnden vid Skellefteå kommun har beslutat att de arrangörer som tidigare beviljats bidrag för evenemang får täckning för kostnader som uppstått i planeringsskedet, även om evenemanget ställs in på grund av coronaviruset.

- Coronaviruset får effekter på alla delar av samhället, inte minst besöksnäringen och arrangörsbranschen. Uppskattade evenemang i närtid har ställts in och vi såg ett behov av att kunna ge ett snabbt besked till arrangörer som fått bidrag från Kommunstyrelsen, Kulturnämnden samt Fritidsnämnden. Det känns bra att vi kan ge ett gemensamt beslut till de arrangörer som har en osäker framtid att hantera, säger Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman.

Under fredagen blev det klart att Kommunstyrelsen, Kulturnämnden och Fritidsnämnden beslöt att de evenemangsbidrag som beviljats från respektive nämnd behålls, även om evenemanget ställs in. Arrangören måste dock komma in med en kostnadsredovisning där de kostnader som uppstått under planeringsskedet framstår.

- Att jobba med ett arrangemang kräver ofta flera månaders förberedelsetid och de föreningarna som arbetar med kultur- likväl som sportevenemang har sällan en ekonomisk buffert att ta ur. Därför ville vi säkerställa att de kostnader som uppkommit under detta arbete kan täckas av de bidrag som beviljats, berättar Fritidsnämndens ordförande Joakim Wallström.

Denna möjlighet gäller de aktörer som fått bidrag från någon av nämnderna. Fortfarande finns många fler aktörer, både inom föreningslivet och inom näringslivet, som på grund av samhällseffekterna av coronaviruset har förlorat sin grund för inkomst på väldigt kort tid.

- Jag är glad över att våra politiker kunnat hantera frågan med bidragen så snabbt. Skellefteå har många arrangörer som jobbar med stort engagemang för att kunna genomföra uppskattade evenemang i hela kommunen. Men här finns också många privata företag inom branschen, utan kommunalt stöd, som lider och kommer att lida stort av detta. Jag hoppas att vi tillsammans kan hitta fler lösningar för hur vi kan stödja dessa aktörer. Allt från att vi som privatpersoner kan stötta på olika sätt, till att vi som kommun ser över möjligheter att jobba för branschens överlevnad på andra sätt.

Nordsken är ett exempel på ett evenemang som kommer att kunna behålla sitt stöd från kommunen, trots att man ställt in evenemanget.

- Det är oerhört viktigt för Nordsken att detta beslut tagits. Då vi jobbar till stor del ideellt så räknas varenda krona. Att bygga event är långsiktigt, det tar några år att komma igång och detta ekonomiska stöd har varit viktigt för att få Nordsken att växa. En stor eloge till våra politiker som kommit fram till detta. Det kommer ha stor betydelse för Skellefteå i framtiden och för oss som kämpar med event, säger Linn-Marie Edlund, projektledare för Nordsken.

Frågan har även lyfts nationellt av Svensk Live, som samlar Sveriges arrangörer av livemusik. Svensk Live lyfter vikten av insatser riktade till livemusikbranschen som just nu upplever stora svårigheter.

- Offentliga aktörer måste nu - precis som man gör i Skellefteå - bidra till att arrangörer överlever och kan fortsätta sin verksamhet. Att bidrag inte dras in trots att man är tvungen att ställa in evenemang är ett första steg men jag tror också att det kommer att behövas mer framöver för att stötta och få igång arrangemang. Arrangemang som är planerade till sommaren tappar just nu biljettförsäljning och även här behövs det insatser från offentligheten, på nationell så väl som på lokal nivå. Det är viktigt inte bara för att evenemangen ska kunna genomföras och gå runt utan också för de stora turistekonomiska effekter som alstras runt evenemangen. Konserter och evenemang är en viktig del av vårt samhälle och vi behöver ses och ta del av kultur tillsammans, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk Live.

För mer information:
Helena Renström, marknadschef Skellefteå kommun, 072-560 4837.
Linn-Marie Edlund, projektledare Nordsken, Lm@nordsken.se, 073-0336791.
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live, joppe@svensklive.se, 0708 76 81 60

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.