Skip to main content

Barn och elever trivs och är trygga

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 13:35 CET

Resultat från 2009 års enkätundersökning om kvalitet i förskola och skola

Sammanfattningsvis sätter elever, föräldrar och personal höga värden på kvalitén i förskolan och skolan i Skellefteå. Genomsnittsvärdena inom de olika frågeområdena varierar mellan 4,12 till 5,22 på en skala från 1-6.

Inledning

Skol- och kulturkontoret genomför kontinuerligt undersökningar för att få en bild av elevers och föräldrars syn på kvaliteten i verksamheten.  I slutet av föregående år genomfördes en ny undersökning.  

Ett totalt ”Nöjdkundindex” visar på ett förbättrat resultat jämfört med 2007. Det totala indexet har ökat från 4,63 till 4,65.

 

Särskilt bra resultat har följande fått:

 • Upplevelsen av trygghet och trivsel bland elever och föräldrar,förskola och skola (elever och föräldrar)
 • Elever och föräldrars syn på personalen, förskola och skola(elever och föräldrar)
 • Föräldrar tycker att förskolans miljö stimulerar till lek

Detta behöver utvecklas:

 • Föräldrars möjlighet att påverka verksamheten i förskolaoch skola (föräldrar och personal)
 • Elevinflytandet i klassummet (elever och lärare)
 • IT-användandet i skolarbetet (elever, föräldrar och lärare)
 • Tillgången till kulturupplevelser i förskola och skola (elever, föräldrar och personal)

 

Syfte

Syftet med enkätundersökningen är dels att förtroendevalda politiker ska få en bild av elever, föräldrar och personals syn på kvalitén i verksamheten, samt att följa upp de av politikerna satta målen med verksamheten. Den ska även utgöra ett underlag för enskilda verksamheter

/enheter för fortsatt utveckling av sin verksamhet utifrån enkätresultaten. Då samma frågeområden och frågor använts kan jämförelser av resultaten göras mellan åren.

 

Vem har fått tycka till?

Dessa omfattas av enkäten

-          alla elever i år 2,5 och 8

-          alla föräldrar till elever i år 2,5 och 8

-          alla föräldrar till 5-åringar med kommunal förskoleplats

-          lärare som undervisar i år 2,5 och 8

-          all personal i kommunal förskola

 

Enkäten omfattar frågor inom 6 områden, nämligen:

 • Lärande/kunskaper
 • Personalen
 • Fysisk miljö
 • Trygghet och trivsel
 • Elevinflytande
 • Föräldrainflytande

 

Hur används resultaten?

Resultatet på kommunövergripande nivå bearbetas och analyseras för att få fram trender och förbättringsområden. Jämförelser görs också med andra kommuners resultat.

 

Resultat tas även fram på lokal nivå. Enkäten ska ses som ett viktigt redskap för att lyfta fram starka respektive svaga sidor såväl lokalt som övergripande i kommunen.

 

Tillsammans med kontinuerliga utvärderingar, kvalitetsredovisningar, betyg, mätningar mm möjliggörs en så allsidig bedömning som möjligt av den totala kvaliteten i förskola och skola.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.