Skip to main content

Beslut som inte är verkställda

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:56 CEST

Socialnämnden har en skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen om beslut som inte blivit verkställda inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). En sanktionsavgift har införts som ett påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid.

När det gäller LSS-beslut under tredje kvartalet rapporteras det 24 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 12 beslut inte verkställts. Sex personer har tackat ja till boende och flyttar in i bland annat Skelleftehamn under hösten 2010. Tio personer har blivit erbjuden boende men tackat nej eller har särskilda önskemål. Under 2010 har tre nya boendeenheter öppnats, vilket kraftigt minskat antalet ej verkställda beslut.

När det gäller SoL-beslut under tredje kvartalet är det 27 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då åtta beslut inte verkställts. 22 beslut gäller äldreomsorgen, tre beslut gäller handikappomsorgen och två beslut gäller individ- och familjeomsorgen. 15 personer inom äldreomsorgen har blivit erbjuden boende men har tackat nej eller har särskilda önskemål. Två familjer har blivit erbjuden kontaktfamilj men de har tackat nej. En person inom handikappomsorgen har blivit erbjuden stöd i eget boende och tackat ja.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715