Skip to main content

Dagsarrangemang för frivilligarbetare

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:03 CEST

Fullmäktigeledamot Birgitta Burström (FP) har i en motion (5/10), föreslagit att kommunen ska anordna en årlig dag för frivilliga som deltar i kommunens verksamheter. Under dagen skulle frivilligarbetare bjudas på mat och en resa i kommunen.

Socialkontoret arrangerar flera aktiviteter för de som arbetar frivilligt. Det ser lite olika ut inom olika verksamheter. Äldreomsorgen ordnar regelbundet träffar med frivilligarbetare och anhöriga. Individ- och familjeomsorgen bjuder in samtliga föreningar till gemensamma träffar två gånger per år; vår och höst. Handikappomsorgen har för avsikt att under hösten 2010 anordna en aktivitet för att uppmärksamma frivilligarbetet.

Socialkontoret anser att det som efterfrågas i motionen redan tillgodoses och socialnämnden anser motionen besvarad.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715