Skip to main content

Delrapport Sesam - det sociala och kulturella innehållet i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:11 CET

Brukarundersökningar både lokalt och nationellt visar att det finns behov att utveckla det sociala och kulturella innehållet vid äldreboenden och i hemtjänst. Socialnämnden har därför i samverkan med Kulturnämnden verkat för att det sociala och kulturella på äldreboendena ska utvecklas. I februari 2010 startades projektet Sesam i syfte att öka meningsfullhet för den enskilde.

Metoden har varit att utbilda aktivitets- och kulturombud (102 stycken) inom hela äldreomsorgen. Inom ramen för utbildningen har ett sjuttiotal miniprojekt genomförts. De ska ligga till grund för en aktivitetsbank som sedan kan nyttjas av hela äldreomsorgen.

Under 2011 kommer projektet att förankra aktivitets- och kulturombudsrollen genom att fortsätta utveckla tanke- och arbetssätt kring den meningsfulla tillvaron inom äldreomsorgen. Tanken är att projektet ska leda till bra organisationsformer och samordning mellan olika aktörer för att kunna erbjuda äldre stimulans och en social samvaro. Projektet ska också bidra till att utveckla former för både fysiska och digitala mötesplatser där informations- och kunskapsutbyten kan ske.

Socialnämnden godkände delrapporten.

För mer information, kontakta                                                                                               

Tomas Hedström, chef utvecklingsenheten, 070-697 36 03

Kenneth Fahlesson (s), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Samuel Lundqvist, chefscontroller, socialkontoret, 070-371 19 58

Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04