Skip to main content

Dialog om framtidens stöd till unga med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 11:15 CET

Under 2018 vill avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning ta reda på hur ny teknik kan skapa nya möjligheter för gruppen barn och unga med insats enligt LSS. Socialnämnden ger avdelningen uppdraget att planera för en invånardialog med denna grupp.

Digitaliseringen sätter allt mer fart på samhällsutvecklingen. Samtidigt ökar förväntningarna på tillgängligt stöd för människor med funktionsnedsättning. Därför inledde Stöd och service under 2017 ett arbete med invånardialoger under temat ”Teknikens möjligheter i vardagen”. Under 2018 vill Stöd och service under samma tema nu fokusera på målgruppen barn och unga som har insatsen korttidsvistelse enligt LSS.

Socialnämnden ger nu avdelningen i uppdrag att bjuda in till en invånardialog där berörda ungdomar och deras närstående får möjlighet att testa ny teknik och digitala verktyg. Invånardialogen ger tillfälle att diskutera med de berörda om möjligheter och farhågor, och hur stödet ska utformas i framtiden.

– Det finns många intressanta ambitioner inom funktionsnedsättningsområdet för att i framtiden skapa en bättre tillvaro för våra brukare. Inte minst när det gäller digitalisering. Det är viktigt att fånga upp tankarna hos brukarna och deras närstående i ett tidigt skede, säger Kenneth Fahlesson (S), socialnämndens ordförande.

Invånardialoger som metod är ett sätt för politiker och tjänstepersoner att på ett strukturerat och genomtänkt sätt ta tillvara synpunkter och åsikter hos sina målgrupper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.