Skip to main content

Erfarenhetsutbyte med andra länder för äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:42 CET

Äldreomsorgen har sökt pengar från Internationella programkontorets program Leonardo da Vinci mobilitet, som är ett program för praktik och utbyten bl.a för kommuner i Europa. Detta för att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte med motsvarande äldreomsorgsorganisationer i Spanien och Grekland.

Beloppet på ansökan är ca 600 000 kr. I denna summa ingår resor och uppehälle för 45 personer, förberedelser samt tid för sammanställning och återkoppling till verksamheten efter erfarenhetsutbytena. Det är alla yrkeskategorier inom äldreomsorgen som ska få ta del av detta t ex undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor.

Ansökan kräver ingen motprestation i form egna satsade pengar. Svar på ansökan kommer i maj.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715