Skip to main content

Fler särskilda boenden i socialnämndens förslag till boendeplan

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 13:58 CEST

Socialnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att anta boendeplanen för 2018-2027. Förslaget innebär bland annat att två våningsplan med 28 boendeplatser på äldreboendet Klockarhöjden avvecklas 2018. Minskningen blir dock kortvarig, eftersom boendeplanen också innefattar ett nytt särskilt boende med 84 nyproducerade lägenheter, färdigt 2019/2020.

Bedömningen är att aktuell budget inte täcker behoven för äldreomsorgens nuvarande verksamhetsvolym. Därför ska fortsatta besparingar genomföras, och under 2018 bör en minskning med 28 platser göras. Skellefteå har också fler lägenheter i särskilda boenden för äldre än snittantalet i riket.

Våningsplan 5 och 6 på Klockarhöjden föreslås avvecklas under 2018. Bedömningen är att dessa lägenheter lämpar sig väl att omvandla till trygghetsboende. För personer med demenssjukdom är boende så nära marknivå som möjligt att föredra, för att på ett enkelt sätt komma ut på promenader och andra aktiviteter som bidrar till livskvalitet. Äldreomsorgens strävan är att äldreboenden inte ska vara högre än tre till fyra våningsplan.

– En enig politik tog idag ett beslut för att även i framtiden kunna erbjuda bra omsorg och vård till de personer som behöver stöd, säger Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande.

– Antalet personer som är 80 år och äldre i kommunen väntas öka kommande år, och socialnämnden har tidigare beslutat om att ett nytt särskilt boende för äldre ska vara i drift 2019/2020. Vi föreslår 84 nya platser, som vi ser som en långsiktigt kostnadseffektiv lösning. För att klara utbyggnaden krävs dock nya beslut om finansiering av investering och drift av enheten, förklarar Kenneth.

Även antalet särskilda boenden för Stöd och service anpassas mot nivån i riket. Behovet av stöd tillgodoses genom hemtjänst och stöd i ordinärt boende.

Färre ensamkommande barn

Skellefteå kommun hade ett avtal med Migrationsverket fram till den första juli 2017 om 172 platser för ensamkommande asylsökande och för 90 ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Eftersom antalet ensamkommande till Sverige minskar har inte Migrationsverket nyttjat samtliga platser i avtalet.

– Socialförvaltningen hade i januari 2017 två stödboenden, 11 grupphem samt en 18+ verksamhet. Inströmningen minskar kraftigt, och dessutom fyller många av de ensamkommande 18 år under 2017. Då ska de antingen flytta till eget boende om de har uppehållstillstånd eller till Migrationsverkets förläggning om de är asylsökande. I boendeplanen föreslår socialnämnden därför att tre boenden avvecklas under 2017, berättar Kenneth Fahlesson.

Socialnämnden bedömer att ytterligare två boenden för ensamkommande kommer att vara övertaliga i slutet av 2017, eller i början på 2018.

Boendeplanen revideras av socialnämnden och kommunfullmäktige årligen för att anpassa planeringen till rådande förutsättningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy