Skip to main content

Föreslå intressanta hus i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 08:58 CET

Det är 163 år sedan sist, men nu är det dags igen. Bygg- och miljökontoret ska ta fram byggnadsordningar för Skellefteå.
– Därför vill vi fråga skellefteborna vilka hus som är intressantast på Norrböle, säger Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie på Skellefteå museum. Sedan ska vi göra en bedömning, men den folkliga förankringen är viktig.

Byggnadsordningar innehåller bland annat beskrivningar av vad som är karaktäristiskt i varje område, konkreta tips, en stilguide och kanske mest spännande; vilka hus som bör pekas ut som bevarandevärda.
– Allt bevarandearbete står och faller med dem som bor i husen, säger Enar Nordvik, arkitekt, Skellefteå kommun. Är de intresserade är allt möjligt, annars inte. Vårt jobb är att väcka deras stolthet och känsla för husen och området de bor i.

Norrböle består idag av allt ifrån mindre egnahemskåkar och femtiotalsvillor i tegel till postmoderna flerbostadshus, höghus, institutionsbebyggelse och industrilokaler.
– Allt kan och ska inte bevaras. Men det handlar om att kunna göra medvetna val, avslutar Enar Nordvik och hoppas på många samtal till kundtjänst om vilka de mest spännande husen på Norrböle är.

Under Berättarfestivalen ordnar Skellefteå museum och bygg- och miljökontoret stadsvandringar på Norrböle och det är också en del i det här arbetet.
   Därefter beslutar byggnadsnämnden om prioriteringarna och de ersätter därmed tidigare inventeringar. Till hösten kan byggnadsordningen för Norrböle finnas på hyllorna. Nästa steg blir bebyggelsen i Skellefteå centrum.

Fakta och kuriosa
Stadsdelen Norrböle , en gång den by på vars ägor Skellefteå anlades 1845. Större delen av Norrböle införlivades med staden 1916.

Hur lät det för 163 år sedan, då? Jo, exempelvis ”Till täckning av hus må nyttjas schiffer, plåt, tegelpannor, bräder och papper; men näfwer- och takveds- samt halm- och rörtak vare alldeles förbjudna.” (Sjätte paragrafen av Kongl. Maj:ts Nådiga Byggnads-Ordning för Skellefteå Stad av Västerbottens Län; gifwen Stockholms Slott den 8 September 1846.)

Samhällsbyggnadskontoret i Umeå blev 2008 vinnare av Övre Norrlands arkitekturpris (Sveriges Arkitekter) för att deras byggnadsordningar var ”ett inspirerande diskussionsunderlag när det handlar om den framtida utvecklingen av våra städer”.

Var med och utse vackraste/bästa/typiskaste/intressantaste husen på Norrböle!
Ring kundtjänst på 0910-73 50 00 (tryck 3 så kommer du rätt direkt) eller kundtjanst@skelleftea.se senast 1 maj 2010 ska föreslagen på intressanta hus vara inlämnade.

Mer information:
Enar Nordvik
Arkitekt
Bygg- och miljökontoret
Skellefteå kommun
0910-73 77 07
enar.nordvik@skelleftea.se

Pernilla Lindström
Byggnadsantikvarie
Skellefteå museum
0910-73 55 18
pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy